Βίντεο Ανακοινώσεων

Δείτε παρουσιάσεις στελεχών του Κέντρου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ σε επιστημονικά συνέδρια

 

 

Μαρούσου, Κ., & Μαρούσος, Δ. (2016). «Οδηγός Πλοήγησης»: Μοντέλο κλινικής διαχείρισης γλωσσικών ή/και μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική ηλικία. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. (2015). Ενδυναμώνοντας τους γονείς. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Λατσάρα, Δ., Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Λογοθεραπευτική παρέμβαση 12 εβδομάδων. Μελέτη Περίπτωσης. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). «Λεξιπόντιξ» ιστορίες επικοινωνιακής αναδόμησης με υπερ-ήρωες, συμμάχους, γυμνάσια, αποστολές, κόκκινα και κίτρινα εργαλεία, Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on Fluency Disorders 2014, Antwerp.


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος S p L D s / D y s l e x i a , Κ έ ν τ ρ ο Λ ό γ ο υ Ε Υ Λ Ε Γ Ε Ι Ν


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333