Εβδομάδα Εκπαίδευσης στην Κλινική Πράξη

Στόχος της εβδομάδος εκπαίδευσης στο Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ είναι η εξέλιξη των κλινικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου λογοθεραπευτή προς την κατεύθυνση του επιθυμητού του προορισμού.

Image result for join

 

Η εβδομάδα εκπαίδευσης ξεκινά με συνέντευξη του εκπαιδευόμενου ως προς τις προσδοκίες του από την εκπαίδευση.

 

Κατά την εβδομάδα εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα

 

  1. να λαμβάνει τη συστηματική (καθημερινή) εποπτική φροντίδα ενός από τα μέλη της ομάδας. Ο χρόνος της εποπτείας (1½ ώρα καθημερινά) αξιοποιείται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 

αναστοχασμός με βάση το βίωμα της κλινικής δράσης

επίλυση αποριών – Συζήτηση προβληματισμών

αφομοίωση νέας γνώσης

εξέλιξη κλινικών ικανοτήτων

 

2. να συμμετέχει στην Τακτική Ομάδα Συζήτησης – εποπτείας των θεραπευτών του Κέντρου

 

3. να συμμετέχει σε επιμέρους Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος του Κέντρου

 

4. να γνωρίσει το υποστηρικτικό υλικό διερεύνησης (δοκιμασίες και ερωτηματολόγια αξιολόγησης) και θεραπείας που αξιοποιείται στο Κέντρο και να εξοικειωθεί με την χρήση του σε διαφορετικά περιστατικά παρατηρώντας το κλινικό έργο διαφορετικών θεραπευτών, να αναγνωρίσει και να αναστοχαστεί ως προς τις κοινές παραμέτρους κλινικής αποτελεσματικότητας

 

5. να παρακολουθήσει βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα συνεδριών όπου αναδεικνύονται συγκεκριμένες κλινικές πρακτικές

 

6. να συμμετέχει σε θεραπευτικές δραστηριότητες της επιλογής του

 

Παρακαλώ σημειώστε σε ποιες από τις παρακάτω θεραπευτικές δράσεις του φορέα ενδιαφέρεστε / επιθυμείτε να συμμετέχετε

 

Θεραπευτική Δραστηριότητα

 

Ναι Όχι
1. Υποστήριξη οικογένειας παιδιού (προσχολικής / σχολικής ηλικίας)    
2. Υποστήριξη εφήβου / ενήλικα    
3. Διερευνητική Διαδικασία    
4. Κλινική ενδο-εποπτεία θεραπευτών (Clinical Intervision)    
5. Συμμαχίες – Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων    
6. Θεραπευτική άσκηση ομάδας    
7. Μελέτη video θεραπείας    
8. Μελέτη υλικού θεραπείας    

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Κέντρου Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ

 

 


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος – Σύμβουλος Μελέτης, Θεραπεύτρια Επικοινωνίας & Μάθησης, PGD SPLD, SFBTcert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333