Κλινική Δράση

Νέα προγράμματα υποστήριξης συχνότητας μίας συνεδρίας την εβδομάδα

 

 

Νέα Προγράμματα  υποστήριξης γλωσσικής ανάπτυξης και νέα προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης με συμμετοχή γονέων στην θεραπευτική διαδικασία!

 

Συχνότητα παρακολούθησης μία συνεδρία εβδομαδιαίως. Επιτυγχάνεται

 

  • μείωση του χρόνου μετακίνησης

 

  • μείωση του κόστους θεραπείας και

 

  • ευκολότερη γενίκευση των αποτελεσμάτων θεραπείας

Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος S p L D s / D y s l e x i a , Κ έ ν τ ρ ο Λ ό γ ο υ Ε Υ Λ Ε Γ Ε Ι Ν


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333