Βιντεοπαρουσιάσεις

Δείτε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια & παρουσιάσεις του κλινικού μας έργου

 

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

 

Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α. (:Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης). Παρέμβαση 12 εβδομάδων για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

 

 

Μαρούσου, Κ., & Μαρούσος, Δ. (2016). «Οδηγός Πλοήγησης»: Μοντέλο κλινικής διαχείρισης γλωσσικών ή/και μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική ηλικία. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

 

 

  Μαρούσος, Δ. (2015). Ενδυναμώνοντας τους γονείς. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

 

 

Λατσάρα, Δ., Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Λογοθεραπευτική παρέμβαση 12 εβδομάδων. Μελέτη Περίπτωσης. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

 

 

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). «Λεξιπόντιξ» ιστορίες επικοινωνιακής αναδόμησης με υπερ-ήρωες, συμμάχους, γυμνάσια, αποστολές, κόκκινα και κίτρινα εργαλεία, Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

 

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on Fluency Disorders 2014, Antwerp.

 

Παρουσιάσεις του Κλινικού μας Έργου

 

Λογοθεραπευτές μιλούν για το Π.Εξ.Σ.Ε.

 

 

 

Μητέρα μιλά για την εμπειρία της στο Π.Εξ.Σ.Ε.

 


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος S p L D s / D y s l e x i a , Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333