Εκπαίδευση Π.Εξ.Σ.Ε. – Επίπεδο 3

Στη βάση του σχεδιασμού της πιστοποιημένης εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Π.Εξ.Σ.Ε. στο Επίπεδο-3 της εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος που επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση καλείται:

            1. να παρουσιάσει μελέτη περίπτωσης με δεδομένα κλινικής αποτελεσματικότητας

                 και

            2. να συμμετέχει σε follow up εκπαίδευση

 

Α. Παρουσίαση Περιστατικού Π.Εξ.Σ.Ε.

Στην παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει το αποτέλεσμα τις μαθησιακής διεργασίας που προηγήθηκε. Αναμένεται από τον εκπαιδευόμενο να μπορεί να συζητήσει κλινικές δεξιότητες που εξέλιξε κατά την εκπαίδευσή του αλλά και αυτές στις οποίες θα ήθελε να εξελιχθεί περαιτέρω. Οι τελευταίες άλλωστε θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν ενδιάμεσους σταθμούς στόχευσης κατά την μετακίνηση του (πιστοποιημένου πια) θεραπευτή Π.Εξ.Σ.Ε. προς τον επιθυμητό του προορισμό – η εξέλιξη άλλωστε δεν σταματά με την πιστοποίηση.

Αξιολογούνται 3 βασικές κλινικές δεξιότητες:

 1. Κλινικός αναστοχασμός
 2. Κλινικός σχεδιασμός
 3. Θεραπευτική αλλαγή στην οικογένεια σε θεραπεία

 

Η μελέτη περίπτωσης είναι ουσιαστικά η γραπτή σύνοψη μίας πραγματικής κλινικής περίπτωσης (2000 λέξεις κατά το ελάχιστο). Ο εκπαιδευόμενος κλινικός που καλείται να κάνει μελέτη περίπτωσης, λειτουργώντας ταυτόχρονα σε ρόλο θεραπευτή αλλά και σε ρόλο ερευνητή, ακολουθεί τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές και μετρά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του. Ακολουθώντας μεθοδολογία έρευνας στην εφαρμογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, στηρίζει τις ενέργειές του σε:

 • βιβλιογραφικές πηγές που υποστηρίζουν την παρέμβαση που ακολούθησε
 • κλινικά δεδομένα που ο ίδιος συγκέντρωσε από την διερευνητική διαδικασία Π.Εξ.Σ.Ε.
 • αξιολόγηση δεδομένων αποτελεσματικότητας

 

Προσδοκώμενο Δυναμικό Πιστοποιημένου Θεραπευτή Π.Εξ.Σ.Ε.

Αναμένεται από τον κλινικό να μπορεί

 1. να εστιάσει στα καίρια σημεία της κλινικής περίπτωσης αξιολογώντας την σημαντικότητα του κάθε δεδομένου στη βάση (α) ερευνητικών δεδομένων και (β) γονεϊκής γνώσης
 2. να συσχετίσει συμπερασματικά τα δεδομένα του Οδηγού Πλοήγησης του παιδιού (Μαρούσος & Μαρούσου, 2016) και να σχηματίσει την θεραπευτική υπόθεση.
 3. να υποστηρίξει τεκμηριωμένα την επιλογή της συγκεκριμένης στόχευσης του Π.Εξ.Σ.Ε.
 4. να αναστοχαστεί ως προς τις θεραπευτικές του ενέργειες και τον κλινικό του ρόλο στην εδραίωση θεραπευτικής συμμαχίας και στην αξιοποίηση εξωθεραπευτικών παραγόντων – «Τι έκανε ο ίδιος και βοήθησε;»
 5. να υποστηρίξει τεκμηριωμένα το σκεπτικό κλινικών αποφάσεων κατά την διάρκεια της θεραπείας
 6. να αναδείξει την θεραπευτική αλλαγή που συντελέστηκε συνολικά και σε επιμέρους τομείς
 7. να επιδείξει ετοιμότητα επίλυσης θεμάτων που ανέκυψαν κατά την διάρκεια του προγράμματος και να αναστοχαστεί ως προς εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης – «Τι θα μπορούσα να κάνω περισσότερο / διαφορετικά;»
 8. να παρουσιάσει τα παραπάνω με τρόπο κατανοητό και εύληπτο

 

Χρόνος Παρουσίασης

1:30 ώρα

 

Μορφή Παρουσίασης

(α) Προβολή παρουσίασης ψηφιακού αρχείου ppt

(β) Γραπτό κείμενο (2000 λέξεις το ελάχιστο) – Το ψηφιακό αρχείο γραπτού κειμένου (word) θα πρέπει να έχει κατατεθεί 10 ημέρες πριν την παρουσίαση

 

Προτεινόμενη Δομή Παρουσίασης

 • Παραπομπή περιστατικού
 • Διερευνητικά εργαλεία
  • Περιγραφή
  • Σκεπτικό
 • Οδηγός Πλοήγησης
  • Παρουσίαση
  • Συμπερασματικός συσχετισμός δεδομένων
 • Στόχευση προγράμματος θεραπείας
  • Παρουσίαση
  • Σκεπτικό
 • Συνεδρίες Διαστήματος Ανάπτυξης
  • Ανασκόπηση αλλαγής
  • Εισαγωγή Στρατηγικών
   • Οικογένειας
   • Αλληλεπίδρασης
   • Γλωσσικής Διέγερσης
 • Διάστημα Εδραίωσης
  • Οργάνωση
  • Επικοινωνία
 • Θεραπευτική Αλλαγή
  • Στο παιδί
  • Στους γονείς
 • Οργάνωση προγράμματος Follow up
 • Προβληματισμός & Ερωτήματα

 

Για το κόστος της διαδικασίας παρουσίασης μελέτης περίπτωσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Κέντρου.

 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια λήψης της πιστοποίησης δίνεται σχετική ανατροφοδότηση και προτείνεται επανάληψη διαδικασίας. Με σύμφωνη απόφαση εκπαιδευόμενου – εκπαιδευτή ορίζεται εκ νέου συνάντηση παρουσίασης σε προσδιορισμένο χρόνο.

 

Β. Συμμετοχή σε follow up Εκπαίδευση Π.Εξ.Σ.Ε.

Η παρακολούθηση follow up εκπαίδευσης συνιστά δέσμευση του πιστοποιημένου εκπαιδευτή Π.Εξ.Σ.Ε. Ο πιστοποιημένος θεραπευτής Π.Εξ.Σ.Ε. καλείται να συμμετάσχει (επαναληπτικά) σε μία από τις ορισμένες 2ήμερες εκπαιδεύσεις του Επιπέδου-1, όπου θα φέρει προβληματισμούς και ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες από την έως τότε εφαρμογή του προγράμματος ή κλινικών πρακτικών αυτού.

 

Για το κόστος της συμμετοχής σε follow up εκπαίδευση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Κέντρου.

Καλή επιτυχία!

 


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος – Σύμβουλος Μελέτης, Θεραπεύτρια Επικοινωνίας & Μάθησης, PGD SPLD, SFBTcert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333