Λεξιπόντιξ – Εκπαίδευση Λογοθεραπευτών


Logo Λεξιπόντιξ

Λεξιπόντιξ: Θεραπεία Τραυλισμού για τα παιδιά Σχολικής Ηλικίας

Επίσημη Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος

(η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία με το ΚΕΘΤ)

 

Εισηγητές:

Γιώργος Φούρλας
Δημήτρης Μαρούσος

 

Αθήνα 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019

 

Κόστος 290 € μέχρι 31/10/19 και 340 € μετά την 1/11/19
(συμπεριλαμβάνεται το εγχειρίδιο του προγράμματος)

 

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

 

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ

 

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Η θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση της συνολικής εμπειρίας του τραυλισμού του παιδιού που τραυλίζει. Περιλαμβάνει τεχνικές ομιλίας, κλινικά εργαλεία για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και στρατηγικές υποστήριξης από πρόσωπα του περιβάλλοντος. Μέσω της θεραπείας, παιδί και γονείς διευκολύνονται να επιτύχουν επιθυμητές αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα. Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT), Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCI) σε συνδυασμό με Τεχνικές ροής Ομιλίας (Block Modification & Fluency Shaping). Η θεραπεία διαρκεί 13 συνεδρίες (4 μήνες).

 

 

Επίπεδο 1: Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ (2 ημέρες). 

 

Το 2ήμερο σεμινάριο εκπαιδεύει τον λογοθεραπευτή να αξιολογεί τη συνολική εμπειρία τραυλισμού των παιδιών σχολικής ηλικίας στη βάση του ICF (International Classification of Functioning and Disability) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν
  • Εκπαίδευση στις διαδικασίες της Διερευνητικής Διαδικασίας (αξιολόγησης)
  • Εκπαίδευση στη χρήση των Διερευνητικών Εργαλείων του προγράμματος τα οποία παρέχονται στους συμμετέχοντες (δομημένες συνεντεύξεις οικογένειας, γονέων και παιδιού, πρωτόκολλο σωματικής λειτουργίας, δομημένα ερωτηματολόγια, μετρήσεις/αξιολόγηση ροής ομιλίας)
  • Εκπαίδευση στην ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων και στην οργάνωσή τους σε συνοπτικό πίνακα (Χάρτη Διατύπωσης του Προγράμματος)
  • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας με βάση τα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας
  • Εκπαίδευση στο θεραπευτικό ρόλο του κλινικού που καλείται να διερευνήσει την εμπειρία του τραυλισμού ενός παιδιού σχολικής ηλικίας.

 

 

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν, ανεξάρτητα με το αν θα ακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Λεξιπόντιξ.

 

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα παιδί στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Η επίσημη εκπαίδευση στο επίπεδο 1: Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση στο Επίπεδο 2: Εκπαίδευση στις κλινικές πρακτικές του προγράμματος Λεξιπόντιξ.

 

 ΛΕΞΙΠΟΝΤΙΞ_εξωφυλλο-500x665__________________________________________________________________________

 

Στο κόστος του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνεται το εγχειρίδιο της Διερευνητικής Διαδικασίας:

 

 

Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (2018). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία.

 

 

Στο εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνονται όλες οι φόρμες και το απαραίτητο υλικό

για την Διερευνητική Διαδικασία.

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   (για την εκπαίδευση της Αθήνας, 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019)

 

Δείτε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης του προγράμματος Λεξιπόντιξ

 

 


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος S p L D s / D y s l e x i a , Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333