Τα ασφαλιστικά ταμεία εγκρίνουν;

 Σε ποιες περιπτώσεις το Ταμείο δικαιολογεί συνεδρίες Λογοθεραπείας;

Συνεδρίες Λογοθεραπείας δικαιολογούνται εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα Λόγου (φωνής, ομιλίας / προφορικού λόγου, επικοινωνίας) ή / και Μάθησης (μαθησιακές δυσκολίες) και επισήμως διαγνωστούν από τα κατά τόπους Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

Στο Βόλο, αρμόδιοι φορείς είναι:

  • το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Νικοτσάρα 20, τηλ. 24213-50500)
  • το Νοσοκομείο του Βόλου (Κτίριο Φιλύρα, τηλ. 24210-38061)
  • το ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας (24210-20818)

 

Στη Λάρισα, αρμόδιοι φορείς είναι:

  • το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Δημοκρατίας 111, Νεάπολη τηλ. 2410-611002 -3) και
  • το ΚΕΔΔΥ Λάρισας (2410-555222)

 

 

Tι δικαιολογητικά απαιτούνται για να χορηγηθεί έγκριση για Λογοθεραπεία;

Α) βεβαίωση από τον αρμόδιο Δημόσιο Φορέα που κατονομάζει τις δυσκολίες (διάγνωση) και ορίζει το (αρχικό) χρονικό διάστημα ισχύος της έγκρισης (π.χ. 6 μήνες, 1 έτος).

 

Β) (κάθε μήνα) Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από Κέντρο Λόγου / ιδιώτη λογοπεδικό που έχει αναλάβει την αποκατάσταση.

 

 

Τι γίνεται σε περίπτωση που η έγκριση λήξει, ενώ το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί;

Το παιδί επανεξετάζεται (από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή όποιον άλλο φορέα του έχει δώσει την αρχική έγκριση), και εφόσον το Πρόγραμμα Αποκατάστασης δεν έχει ολοκληρωθεί και η συνέχισή του κρίνεται απαραίτητη, επανεγκρίνεται νέος (6μηνιαίος συνήθως) κύκλος συνεδριών Λογοθεραπείας. Συχνά ζητάται αναλυτική Έκθεση Προόδου από τον ιδιώτη που έχει αναλάβει την αποκατάσταση.

 

Τι ποσό δικαιολογεί το κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο;

Το κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο ορίζει διαφορετικές παροχές (διαφορετικό αριθμό συνεδριών ανά μήνα και χρηματικό ποσό ανά συνεδρία), τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σε επικοινωνία με το Ταμείο τους. Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινήσεις, η Γραμματεία του Κέντρου Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ θα μπορούσε να σας εξυπηρετήσει.

 

Πηγή: Κέντρου Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος – Σύμβουλος Μελέτης, Θεραπεύτρια Επικοινωνίας & Μάθησης, PGD SPLD, SFBTcert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333