Ερευνητικό Έργο

Image result for researchΣτο Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ σταθερά εφαρμόζουμε πρακτικές τεκμηριωμένης κλινικής αποτελεσματικότητας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε συνειδητά και με σύνεση να αξιοποιείται η τρέχουσα ερευνητική γνώση στην ανάπτυξη λογοθεραπευτικών προγραμμάτων προσπαθώντας να συνδυάζουμε την κλινική εμπειρία με την συστηματική μελέτη και την επιλογή του πελάτη.

 

Στελέχη του Κέντρου μας συνεργάζονται με συναδέλφους επιστήμονες εκτός ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ, ως μέλη ερευνητικών ομάδων με συγκεκριμένο ερευνητικό προσανατολισμό και στόχο (π.χ. Ελληνική Ερευνητική Ομάδα για τον Τραυλισμό).

 

Εργαζόμενοι καθημερινά στο ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ, συλλέγουμε δεδομένα μέτρησης του θεραπευτικού μας έργου καθώς επιθυμία μας είναι να προάγουμε την έρευνα και θεωρητική γνώση στην επιστήμη της λογοθεραπείας. Η συλλογή δεδομένων σε ‘πραγματικές’ (και όχι ‘ιδανικές’ / ‘εργαστηριακές’) συνθήκες κλινικής πρακτικής ενημερώνει την κλινική πράξη και εκτιμά την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού μας έργου. Καθημερινά κινούμαστε μεταξύ δύο ερωτημάτων:

 

Κλινικό ερώτημα: Είναι αποτελεσματικές (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) οι κλινικές πρακτικές που επιλέχθηκαν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο σε θεραπεία;

 

Ερευνητικό ερώτημα: Είναι αποτελεσματικές οι συγκεκριμένες κλινικές πρακτικές για αρκετούς ανθρώπους με παρόμοιες ανάγκες θεραπείας;

 

Θέση μας είναι ότι η συλλογή δεδομένων πριν και μετά τη θεραπεία θα πρέπει να γίνεται μεθοδολογικά ορθά και με συγκεκριμένα διερευνητικά πρωτόκολλα. Η προσεκτική, μεθοδολογικά προσεγμένη συλλογή δεδομένων μπορεί υπεύθυνα να υποστηρίξει (ταυτόχρονα) κλινική πρακτική και έρευνα. Την ίδια στιγμή δηλαδή εξυπηρετεί κλινικούς σκοπούς, όπου ο στόχος είναι η μέτρηση της κλινικής αποτελεσματικότητας θεραπείας και ερευνητικούς σκοπούς, όπου στόχος είναι η συγκέντρωση τεκμηριωμένων στοιχείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων κλινικών πρακτικών και υποστήριξης του αποτελέσματος στις θεραπείες που εφαρμόζουμε όπως, για παράδειγμα:

 

  • Λεξιπόντιξ – Πρόγραμμα τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας

 

  • Π.Εξ.Σ.Ε. – Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης για παιδιά προσχολικής ηλικίας

 

  • ΠΥΣΜΑ – Πρόγραμμα Σχολικής Μελέτης και Απόδοσης για παιδιά σχολικής ηλικίας (με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες)

 

  • Βραχεία Θεραπεία Εστίασης στη Λύση για παιδιά & οικογένειες, εφήβους και ενήλικες

 

Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι το θεραπευτικό μας έργο απλά συνυπάρχει με το ερευνητικό μας έργο κατά μήκος μιας ενιαίας συνέχειας ενός αδιαίρετου επιστημονικού έργου. Ακολουθώντας την παραπάνω συλλογιστική, κάθε περιστατικό σε θεραπεία συνιστά και μελέτη περίπτωσης, κάθε πελάτης και μία έρευνα σε εξέλιξη – οι πελάτες του ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ καλούνται να υπογράψουν σχετικές συναινέσεις. Οι μελέτες περίπτωσης που συστηματικά εκπονούνται και καταγράφουν την θεραπευτική αλλαγή ανθρώπων που υποστηρίζουμε, τεκμηριωμένα ενημερώνουν το θεραπευτικό μας έργο ενώ παράλληλα στοιχειοθετούν επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος – Σύμβουλος Μελέτης, Θεραπεύτρια Επικοινωνίας & Μάθησης, PGD SPLD, SFBTcert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333