Επιστημονικό Έργο

Μελέτες, ημερίδες, παρουσιάσεις σε συνέδρια, συγγραφικό και ερευνητικό έργο

Επιστημονικό

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on FluencyDisorders 2014, Antwerp. >>κατεβάστε το αρχείο.

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). A report on the development and clinical application of “Lexipontix”, a new therapy programme for school age CWS. 10th Oxford Dysfluency Conference, Oxford: Elsevier. >>περισσότερα

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). A report on the development and clinical application of Lexipontix, a new therapy programme for school age CWS. Procedia – Social & Behavioural Sciences, 193, 92-107.

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). Lexipontix and the Irish SIG in fluency disorders. Dublin, March 2015.

 

Ντούρου, Κ., Μαρούσος, Δ., Παφίτη, Μ. & Φούρλας, Γ. (2015). Στάθμιση των εργαλείων BAB και KiddyCAT στην Ελληνική γλώσσα: Αρχικά Δεδομένα. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. (2015). Ενδυναμώνοντας τους γονείς. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). «Λεξιπόντιξ» ιστορίες επικοινωνιακής αναδόμησης με υπερ-ήρωες, συμμάχους, γυμνάσια, αποστολές, κόκκινα και κίτρινα εργαλεία, Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. & Μαρούσου, Κ. (2015). Ο Οδηγός Πλοήγησης: ένα κλινικό εργαλείο στη βάση της Διεθνούς Ταξινόμησης (ICF) για τη διαχείριση γλωσσικών ή / και μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική ηλικία. Αναρτημένη ανακοίνωση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου. Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας. Εκδόσεις Φυλάτος.

 

Λατσάρα, Δ., Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Λογοθεραπευτική παρέμβαση 12 εβδομάδων. Μελέτη Περίπτωσης. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Έμμεση Θεραπεία 12 εβδομάδων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσου, Κ., & Μαρούσος, Δ. (2016). «Οδηγός Πλοήγησης»: Μοντέλο κλινικής διαχείρισης γλωσσικών ή/και μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική ηλικία. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Η αξιολόγηση του τραυλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Από τον ειδήμονα θεραπευτή στον ειδήμονα πελάτη: κλινικές πρακτικές λογοθεραπείας στη βάση του ψυχοκοινωνικού μοντέλου – το παράδειγμα των διαταραχών ροής ομιλίας. Επιστημονικό Εργαστήρι. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Φούρλας Γ., & Μαρούσος, Δ. (2016). Το τι και το πώς της θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Φούρλας, Γ. (2016). Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ ως πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.

 

Λατσάρα, Δ, Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. Θεραπευτική Παρέμβαση 12 εβδομάδων. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.

 

Ntourou, Κ., Marousos, D., Paphiti, M., Fourlas, G., & Vanryckeghem, M. (2016). Communication attitude of preschool and school-age Greek-speaking children who do and do not stutter. Poster presented at the annual conference of the American Speech-Language-Hearing Association, ASHA Convention, 17-20 November 2016, Philadelphia, PN.

 

Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2017). Impact of stuttering in Greek-speaking preschool-age children and their parents. Poster presented at 11th Oxford Dysfluency Conference, St Catherine’s College, Oxford, UK.

 

Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α.: Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας (19-22 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος. 

 

Κουρούπη Λ., Μαρούσος Δ. & Μαρούσου Κ. (2017). Πόσο έτοιμοι νιώθουν οι γονείς να συμμετέχουν στη λογοθεραπεία του παιδιού τους; Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Λατσάρα Δ., Μαρούσος Δ. & Μαρούσου Κ. (2017). Π.Εξ.Σ.Ε. – Λογοθεραπευτική παρέμβαση 12 εβδομάδων, Μελέτη περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Μαρούσος Δ. & Φούρλας Γ. (2017). Τραυλισμός στη σχολική ηλικία. Η διερευνητική διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α. (:Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης). Παρέμβαση 12 εβδομάδων για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Μπάγκου Ρ., Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α. – Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης – 12 εβδομάδων, Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Φούρλας Γ. & Μαρούσος Δ. (2017). Παρεμβάσεις για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει στη βάση του ICF μοντέλου, Παρουσίαση περιστατικού. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Marousos D. & Fourlas G. (2018). Lexipontix: An intervention programme that addresses the overall stuttering experience. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp. 

 

Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2018). Impact of stuttering in Greek-speaking preschoolers and their parents: Preliminary Findings. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp.

 

Φούρλας Γ. & Μαρούσος Δ. (2018). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας.

 

Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., Paphiti, M. & Vanryckeghem, M. (2018). Behavior Assessment Battery:  Normative and comparative study of Greek-speaking school-age children who stutter. Poster presented at International Fluency Association 2018 World Congress, Hiroshima.

 

Ημερίδα ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ στο Πανεπιστήμιο. Γλωσσικές – Μαθησιακές Δυσκολίες: Υποστήριξη παιδιού & Οικογένειας. 6 Οκτώβρη 2018.

 

Μαρούσου Κ., Κατσιγιαννάκης Β., & Μαρούσος Δ. (2019). «ΜελετΩΓραμμα»: Μια ψηφιακή εφαρμογή αυτορρυθμιζόμενης μάθησης για τη λειτουργική αυτονόμηση της σχολικής μελέτης. Προφορική Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

 

Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου Κ. (2019). Γονείς-συνθεραπευτές. Μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση. Επιστημονικό Εργαστήρι. 2ο επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ (8-10 Νοεμβρίου). Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2019). ΜελετΩΓραμμα: Ψηφιακή Εφαρμογή Αυτορρυθμιζόμενης Μάθησης για την Σχολική Μελέτη. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Κουρούπη Ε., Μαρούσος Δ. & Μαρούσου Κ. (2019). Έμμεση Λογοθεραπευτική Παρέμβαση 12 εβδομάδων.  Αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Φούρλας Γ. & Μαρούσος Δ. (2019). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας. Τόμος ΙΙ: ΘεραπείαΙατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας.

 

Vanryckeghem M. & Brutten G. (2020). KiddyCAT – Δοκιμασία Επικοινωνιακών Στάσεων για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας που Τραυλίζουν. Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ). Μετάφραση, προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική γλώσσα: Μαρία Παφίτη, Γιώργος Φούρλας, Δημήτρης Μαρούσος & Κατερίνα Ντούρου.

 

Vanryckeghem M. & Brutten G. (2020). CAT – Δοκιμασία Επικοινωνιακών Στάσεων για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας που Τραυλίζουν. Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ). Μετάφραση, προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική γλώσσα: Δημήτρης Μαρούσος, Γιώργος Φούρλας, Μαρία Παφίτη & Κατερίνα Ντούρου.

 

Fourlas G. & Marousos D. (2020). Lexipontix vs Superhero: Let the Game Begin! Virtual Learning Series webinar. Stuttering Foundation.

 

Fourlas G. & Marousos D. (2021). Integrating Clinical Practices to Address the Overall Stuttering Experience of the School Age Child. The Lexipontix Programme Paradigm. Chapter in Sønsterud, H & Węsierska, K. (eds), Dialogue without barriers: Stuttering management for children and adults. Agere Aude Foundation for Knowledge and Social Dialogue, Poland.

 

Ntourou, Κ., Fourlas, G. & Marousos, D. (2021). Preschool-age children who stutter with and without concomitant speech and language disorders: Similarities and differences. Poster presented at 12th Oxford Dysfluency Conference, 7-8 January 2021, Online. 

 
Fourlas G., Ntourou, Κ., & Marousos D. (2022). Lexipontix Program: Facilitating Change toward “Best Hopes” of the School-Age Child Who Stutters and the Family. Seminars in Speech & Language; 43(02): 082-100.

 

 

Video επιστημονικών παρουσιάσεων


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος – Σύμβουλος Μελέτης, Θεραπεύτρια Επικοινωνίας & Μάθησης, PGD SPLD, SFBTcert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333