Επιστημονικό Έργο

Επιστημονικός προσανατολισμός: Μελέτες και ερευνητικό έργο

Επιστημονικό

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on FluencyDisorders 2014, Antwerp. >>κατεβάστε το αρχείο.

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). A report on the development and clinical application of “Lexipontix”, a new therapy programme for school age CWS. 10th Oxford Dysfluency Conference, Oxford: Elsevier. >>περισσότερα

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). A report on the development and clinical application of Lexipontix, a new therapy programme for school age CWS. Procedia – Social & Behavioural Sciences, 193, 92-107.

 

Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). Lexipontix and the Irish SIG in fluency disorders. Dublin, March 2015.

 

Ντούρου, Κ., Μαρούσος, Δ., Παφίτη, Μ. & Φούρλας, Γ. (2015). Στάθμιση των εργαλείων BAB και KiddyCAT στην Ελληνική γλώσσα: Αρχικά Δεδομένα. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. (2015). Ενδυναμώνοντας τους γονείς. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). «Λεξιπόντιξ» ιστορίες επικοινωνιακής αναδόμησης με υπερ-ήρωες, συμμάχους, γυμνάσια, αποστολές, κόκκινα και κίτρινα εργαλεία, Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. & Μαρούσου, Κ. (2015). Ο Οδηγός Πλοήγησης: ένα κλινικό εργαλείο στη βάση της Διεθνούς Ταξινόμησης (ICF) για τη διαχείριση γλωσσικών ή / και μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική ηλικία. Αναρτημένη ανακοίνωση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου. Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ. & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας. Εκδόσεις Φυλάτος.

 

Λατσάρα, Δ., Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Λογοθεραπευτική παρέμβαση 12 εβδομάδων. Μελέτη Περίπτωσης. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. – Έμμεση Θεραπεία 12 εβδομάδων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αναρτημένη Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσου, Κ., & Μαρούσος, Δ. (2016). «Οδηγός Πλοήγησης»: Μοντέλο κλινικής διαχείρισης γλωσσικών ή/και μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική και σχολική ηλικία. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Η αξιολόγηση του τραυλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Από τον ειδήμονα θεραπευτή στον ειδήμονα πελάτη: κλινικές πρακτικές λογοθεραπείας στη βάση του ψυχοκοινωνικού μοντέλου – το παράδειγμα των διαταραχών ροής ομιλίας. Επιστημονικό Εργαστήρι. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Φούρλας Γ., & Μαρούσος, Δ. (2016). Το τι και το πώς της θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

 

Μαρούσος, Δ., & Φούρλας, Γ. (2016). Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ ως πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.

 

Λατσάρα, Δ, Μαρούσος, Δ., & Μαρούσου, Κ. (2016). Π.Εξ.Σ.Ε. Θεραπευτική Παρέμβαση 12 εβδομάδων. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.

 

Ntourou, Κ., Marousos, D., Paphiti, M., Fourlas, G., & Vanryckeghem, M. (2016). Communication attitude of preschool and school-age Greek-speaking children who do and do not stutter. Poster presented at the annual conference of the American Speech-Language-Hearing Association, ASHA Convention, 17-20 November 2016, Philadelphia, PN.

 

Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2017). Impact of stuttering in Greek-speaking preschool-age children and their parents. Poster presented at 11th Oxford Dysfluency Conference, St Catherine’s College, Oxford, UK.

 

Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α.: Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας (19-22 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος. 

 

Κουρούπη Λ., Μαρούσος Δ. & Μαρούσου Κ. (2017). Πόσο έτοιμοι νιώθουν οι γονείς να συμμετέχουν στη λογοθεραπεία του παιδιού τους; Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Λατσάρα Δ., Μαρούσος Δ. & Μαρούσου Κ. (2017). Π.Εξ.Σ.Ε. – Λογοθεραπευτική παρέμβαση 12 εβδομάδων, Μελέτη περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Μαρούσος Δ. & Φούρλας Γ. (2017). Τραυλισμός στη σχολική ηλικία. Η διερευνητική διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α. (:Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης). Παρέμβαση 12 εβδομάδων για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Μπάγκου Ρ., Μαρούσου Κ. & Μαρούσος Δ. (2017). Π.Υ.Σ.Μ.Α. – Πρόγραμμα Υποστήριξης Σχολικής Μελέτης & Απόδοσης – 12 εβδομάδων, Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Φούρλας Γ. & Μαρούσος Δ. (2017). Παρεμβάσεις για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει στη βάση του ICF μοντέλου, Παρουσίαση περιστατικού. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.

 

Marousos D. & Fourlas G. (2018). Lexipontix: An intervention programme that addresses the overall stuttering experience. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp. 

 

Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2018). Impact of stuttering in Greek-speaking preschoolers and their parents: Preliminary Findings. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp.

 

Φούρλας Γ. & Μαρούσος Δ. (2018). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας.

 

Ntourou, Κ., Fourlas, G., Marousos, D., Paphiti, M. & Vanryckeghem, M. (2018). Behavior Assessment Battery:  Normative and comparative study of Greek-speaking school-age children who stutter. Poster presented at International Fluency Association 2018 World Congress, Hiroshima.

 

Video επιστημονικών παρουσιάσεων


Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος S p L D s / D y s l e x i a , Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333