Λεξιπόντιξ – Εκπαίδευση Λογοθεραπευτών

Logo Λεξιπόντιξ

Λεξιπόντιξ: Θεραπεία Τραυλισμού για τα παιδιά Σχολικής Ηλικίας

Επίσημη Εκπαίδευση

(Διερευνητική Διαδικασία & Θεραπεία)

(η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία με το ΚΕΘΤ)

Εισηγητές:

Γιώργος Φούρλας
Δημήτρης Μαρούσος

19-20 Νοεμβρίου και 16, 17, 18 Δεκεμβρίου, 2022

Συνολική διάρκεια 40 ώρες εκπαίδευσης (5 ημέρες)

Κόστος 600 €

(Προκαταβολή 200€ μέχρι 10 Οκτωβρίου, 2022 

Εξόφληση υπολοίπου 400€, μέχρι 1 Νοεμβρίου 2022)

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Η θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση της συνολικής εμπειρίας του τραυλισμού του παιδιού που τραυλίζει. Περιλαμβάνει τεχνικές ομιλίας, κλινικά εργαλεία για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και στρατηγικές υποστήριξης από πρόσωπα του περιβάλλοντος. Μέσω της θεραπείας, παιδί και γονείς διευκολύνονται να επιτύχουν επιθυμητές αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα. Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT), Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCI) σε συνδυασμό με Τεχνικές ροής Ομιλίας (Block Modification & Fluency Shaping). Η θεραπεία διαρκεί 13 συνεδρίες (4 μήνες).

Όροι Συμμετοχής – Πολιτική Ακυρώσεων:

 • Κατοχύρωση θέσης μόνο με την κατάθεση της προκαταβολής μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022.
 • Ακυρώσεις – επιστροφές προκαταβολής γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2022. Μετά την ημερομηνία αυτή παρακρατείται το σύνολο της προκαταβολής.
 • Εξόφληση του συνολικού ποσού εκπαίδευσης μέχρι 1 Νοεμβρίου, 2022.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά.
 • Για οργανωτικούς λόγους θα τηρηθούν αυστηρά οι ανωτέρω προθεσμίες.
 • Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής αποδέχεστε τους παραπάνω όρους συμμετοχής.

 ΛΕΞΙΠΟΝΤΙΞ_εξωφυλλο-500x665Λεξιποντιξ_2οςΤομος_εξωφυλλο_________________________________________________________

Στο κόστος του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνονται οι 2 τόμοι του εγχειριδίου του προγράμματος:

Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (2018). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία

Φούρλας Γ. & Μαρούσος Δ. (2019). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας. Τόμος ΙΙ: Θεραπεία

Επιπρόσθετα των 2 τόμων του προγράμματος παρέχονται και όλες οι φόρμες και το απαραίτητο υλικό

για το κλινικό έργο

(Διερευνητική Διαδικασία & Θεραπεία).

____________________________________________________________________________________________________

Πληροφορίες Διοργάνωσης στο τηλέφωνο του ΕΥ-ΛΕΓΕΙΝ

24210-33320

κα Ρούλα Χιώτη

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   (για την εκπαίδευση 19-20 Νοεμβρίου και 16, 17, 18 Δεκεμβρίου, 2022)

 

Διαβάστε Περισσότερα

Εκπαίδευση Π.Εξ.Σ.Ε. [Επίπεδο-1] Δραστηριότητα 4.1 Ο.Π.

Εικόνα1

Διαβάστε Περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες & ξένη γλώσσα

Webinar 1-2122 αφισάκι

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή στο 14ο Συνέδριο ΠΣΛ

 

14 Συνέδριο ΠΣΛ

Αναρτήθηκαν οι ομιλητές στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών, που είναι ταυτόχρονα και το 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας του ΠΣΛ. Το συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον λόγω της θεματολογίας του και των διακεκριμένων ομιλητών που συμμετέχουν.

 

Μεταξύ των εισηγητών σε διεπιστημονικό στρογγυλό τραπέζι του συνεδρίου, ο Δημήτρης Μαρούσος υπεύθυνος του Κέντρου Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ που κλήθηκε να μιλήσει για το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης ICF του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, για σύγχρονες καινοτόμες στρατηγικές παρέμβασης και μεθόδους κλινικού έργου:

 

Τίτλος Ομιλίας

Το ICF ως πλαίσιο κλινικής σκέψης – προσαρμογές στην κλινική πράξη 

 

Περισσότερα για τους ομιλητές του συνεδρίου εδώ https://14thcongress.logopedists.gr/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%…/.

Διαβάστε Περισσότερα

Τραυλισμός – Διαδικτυακή Ομάδα Υποστήριξης Γονέων

Τραυλισμός – Διαδικτυακή Ομάδα Υποστήριξης Γονέων

Διαβάστε Περισσότερα

Ενδιαφέρομαι – Ενημερώνομαι – Εξελίσσομαι

Το Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ, στο πλαίσιο των δράσεων Ενδιαφέρομαι – Ενημερώνομαι – Εξελίσσομαι (ΕΕΕ) διοργανώνει ανοιχτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για θέματα που αφορούν στην επικοινωνία, το λόγο και τη μάθηση. Οι εκδηλώσεις οργανώνονται και διενεργούνται από τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας του Κέντρου Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ αποκλειστικά ή σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή/και δημόσιους φορείς.

 

Στόχος των δράσεων είναι η ανάδειξη θεμάτων προβληματισμού μέσα από την 20ετή κλινική εμπειρία και επιστημονική γνώση της θεραπευτικής ομάδας του Κέντρου Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ και η συζήτηση με γονείς και επαγγελματίες που υποστηρίζουν την οικογένεια (εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας). Το πλαίσιο συζήτησης οργανώνεται στη βάση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου θεώρησης των δυσκολιών επικοινωνίας, λόγου και μάθησης, όπως προτείνει το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης ICF του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διευρύνοντας το φακό εστίασης από τη δυσκολία του ατόμου στο άτομο με δυσκολία. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η δυναμική της οικογένειας και των επαγγελματιών που την υποστηρίζουν ως μοχλός αλλαγής, δεδομένου ότι η βελτίωση της διαχειριστικής τους γνώσης κινεί αλλαγές στο περιβάλλον του παιδιού με δυσκολία που βελτιώνουν την επικοινωνιακή ή/και ακαδημαϊκή λειτουργικότητά του. 

EEE

Οι δράσεις ΕΕΕ είναι ανοιχτές, με ελεύθερη (δωρεάν) συμμετοχή, κατόπιν δήλωσης – ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα. Διενεργούνται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (on line) και, ανάλογα με τη θεματολογία, διαρκούν 1-2 ώρες.

 

Η παρουσίαση του θέματος προς συζήτηση γίνεται από τον εισηγητή και συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό (ppt, βίντεο ή ό,τι άλλο εκτιμάται ότι διευκολύνει την παρακολούθηση/κατανόηση των συμμετεχόντων). Ο λόγος των εισηγήσεων είναι απλός – δεν απαιτεί προηγούμενη εξοικείωση με το θέμα και γνώση ορολογίας. Καθ’όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης δίνεται η δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων (μέσω chat). Τα ερωτήματα πληροφοριακού τύπου απαντώνται μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης. Προσωπικοί προβληματισμοί που ενδεχομένως εκτεθούν απαντώνται από μέλη της θεραπευτικής ομάδας του Κέντρου είτε στο πλαίσιο της εκδήλωσης [σε κατ’ ιδίαν διαδικτυακή συνομιλία] είτε σε διαδικτυακό ραντεβού που ορίζεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης ή κατόπιν αυτής. Καμία μορφή συνεργασίας στο πλαίσιο της εκδήλωσης δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

 

Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Κατερίνα Τόσιου

Κατερίνα Τόσιου-3

Η Κατερίνα Τόσιου είναι απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Ηπείρου. Έχει εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα Π.Εξ.Σ.Ε.. Έχει επίσης εκπαιδευτεί στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ (Διερευνητική Διαδικασία & Θεραπεία παιδιών σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν) και στο πρόγραμμα Palin PCI για παιδιά προσχολικής ηλικίας που τραυλίζουν. Σταθερά παρακολουθεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εποπτευόμενης κλινικής πρακτικής.

Συντονίζει προγράμματα λογοθεραπευτικής υποστήριξης παιδιών με συμμετοχή οικογένειας (οικογενειοκεντρική λογοθεραπεία).

Διαβάστε Περισσότερα

Lexipontix – Stuttering Foundation Webinar

Virtual Learning by Stuttering Foundation is an online series of interactive workshops with a variety of offerings for speech-language pathologists, parents, and individuals who stutter.

 

The series includes monthly offerings ranging from clinical training opportunities, to parent education, to a platform for people who stutter of all ages to share their stories. Sessions are moderated by many of the world’s leading clinicians, researchers, and self-help advocates — bringing learning and collaboration to you.

 

Lexipontix vs Superhero: Let the Game Begin!

 

 

Speakers: George Fourlas, M.Ed., M.Sc., Speech & Language Therapist, Fluency Specialist.

 

Dimitris Marousos, M.Sc., Speech & Language Therapist, Fluency Specialist.

 

Date: Thursday, October 22, 2020

Time: 3:00-4:30pm ET

 

Click Here to Register

 

Description: Lexipontix is a structured therapy program for children who stutter aged 8 to 12 years. The program addresses the overall stuttering experience of the child and family, aimed at “Communication Restructuring” (Fourlas & Marousos, 2014). It uses the ICF model (WHO, 2001) as a clinical framework for assessment and treatment. It is based on the theoretical principles and clinical practices of Cognitive Behavior Therapy, Solution Focused Brief Therapy, Parent-Child Interaction Therapy, Fluency Shaping and Stuttering Modification and integrates those practices in therapy in a child friendly manner. The program lasts for twelve sessions over a period of three months followed by a closing session one month after. Then, progress is monitored by follow up sessions for a period of one year.

Therapy develops as a role game between the mouse called Lexipontix and the child in the role of a Superhero who defends his “Factory of Mind” with the help of the parents and therapist, members of the child’s (therapeutic) “Alliance” (Fourlas & Marousos, 2015).  The alliance empowers the child to identify the invasions of Lexipontix in the “Factory of Mind” and to explore the use of “Tools” in order to maintain or regain control over the components of the “Factory of Mind” (i.e. the “Machine of Thoughts”, the “Lab of Emotions,” the “Body Sensors,” and the “Machine of Behaviors and Words”). Parents and child learn and practice with the use of different “Tools” by playing board and card games as well as participating in real life “Experiments” and “Missions.” As a result of therapy, the threatening mouse gradually becomes a companion pet (Fourlas, 2016).  

In this workshop, the theme, the structure, and the clinical tools and practices of the program will be discussed in relation to their theoretical underpinnings and clinical rationale. Samples of the manual of the program will be presented for participants to have a taste of the material that is used. Clinical examples on how the program empowers members of the family to make use of their own resources to gain and maintain locus of control and to assimilate clinical tools in a way that produces meaningful changes in their communication and life will be discussed.

 

References

 • Fourlas G., Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on Fluency Disorders, Antwerp 27-29 March 2014.
 • Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). A report on the development and clinical application of Lexipontix, a new therapy programme for school age CWS. Procedia-Social & Behavioural Sciences, 193, 92-107.
 • Fourlas G. (2016). Lexipontix: the threatening mouse becomes a companion pet. Keynote presentation. 5th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More, Antwerp.
 • World Health Organization (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO.

 

Details:

 • Note: Please register if you can attend the LIVE event only. A recording will be available on our Streaming Video Site for a small fee ($10) within a few weeks.
 • Target Audience: Speech-Language Pathologists, Parents of Children who Stutter, Researchers.
 • There is no fee for this event.

*This course is not eligible for CEUs

 

 

Bios:

 

George Fourlas is a Speech and Language Therapist, Fluency Specialist (EFS), and head of the Stuttering Research and Therapy Centre (ΚΕΘΤ) in Athens, Greece. He is lecturer and coach in the European Clinical Specialization in Fluency (ECSF). He is involved in clinical work, research, teaching and clinical supervision. He is a member of the IALP fluency committee and the Greek SIG in Fluency Disorders.

 

Dimitris Marousos is a Speech and Language Therapist, Fluency Specialist (EFS), and clinical supervisor of the Speech and Language Centre EU-LEGEIN in Volos, Greece. He is a mentor in the European Clinical Specialization in Fluency (ECSF). He has extensive experience in clinical supervision, and he conducts research in the area of stuttering. He is a member of the IFA Professional Liaison Committee and a member of the Greek SIG in fluency disorders.

Διαβάστε Περισσότερα
Αρχική Επιστημονική Ομάδα Συμβουλές Επιστημονικό Έργο Επικοινωνία
Δημήτρης Μαρούσος Θεραπευτής Λόγου & Επικοινωνίας Pgdip CCS, M.Sc.SLT, EFS, ECSF-Mentor, SFBTCert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ
Kερασιά Μαρούσου Γλωσσολόγος – Σύμβουλος Μελέτης, Θεραπεύτρια Επικοινωνίας & Μάθησης, PGD SPLD, SFBTcert, Κέντρο Λόγου ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


All rights reserved © Πιστοποιείται η κατοχύρωση λογοτύπων και υλικού Ιστοσελίδας ΕΥ ΛΕΓΕΙΝ


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις εκπαιδεύσεις

BOΛΟΣ
Διεύθυνση:
Σπυρίδη 2
Βόλος
2421033320
ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου - 28ης Οκτωβρίου (Είσοδος απο Χρ. Σμύρνης 7 - 3ος όροφος)
ΛΑΡΙΣΑ
2410231333